Teenused

- Prolink omab hajaasustusega aladel tugijaamu, mida sideettevõtted saavad oma klientideni jõudmiseks kasutada

Meie tugijaamad on konkreetsetes punktides asuvad sideteenuse pakkumiseks mõeldud terviklahendused, mis võimaldavad sideettevõtetel pakkuda teenust piirkonnas olevatele lõpptarbijatele ilma, et sideettevõte ise peaks tegema investeeringuid sideseadmetesse. Sideettevõttele pakutav teenus toimib põhimõttel, et meie muretseme tehnilise lahenduse eest ja sideettevõte tegeleb lõppkliendi suhtega.

- Prolink on spetsialiseerunud erinevate andmesidelahenduste hooldamisele ja haldamisele

Omame pikaajalist kogemust erinevate andmesidelahenduste hooldamise ja haldamise osas. Meie spetsialiseerumine on eelkõige kaablita sidet pakkuvatele seadmetele, kuid omame kogemust ka optikaseadmete osas.

- Nõustab kliente andmeside valdkonnas

Nõustame eelkõige sideettevõtteid, kuid ka lõpptarbijatest era- ja ärikliente andmeside valdkonnas. Aitame valida sobilikke sideseadmeid, leiame koos sobilikumad sidelahendused ning pakume kliendi sidetehnikale hooldust ja tuge.